,

Pohewa


E kī ana te kōrero:
"Kia whakaariaria ngā
kokonga ngākau,
me whakapono."

Engari tāku raru nei ...
i whakapono noa atu au.
Ki a koe.

Ko tā Rāwiri,
koia tāku.
Nāku ō hīmene,
nāku i whakamoemiti.

Ko tā Aperehama,
koia tāku.
He hāpai whakahere
ki tērā ahurewa nāu.

Ko tā Mere,
koia tāku.
He whakawahi i ōu wae
ki aku roimata,
puna ake i te kōmanawa
o taku iho.

I whakapono rawa au,
ki te kororia o ō ringa
me te hariruia o te ngākau.

.....kātahi rā hoki taku pohewa.....

Featured photo by David Werbrouck on Unsplash.


RESOURCES

In a dream, you saw a way to survive, and you were filled with joy.


DONATE

Help keep the lights on.


find us on:

Twitter
Instagram